KONTSULTA

*Eremu guztiak bete behar dituzu, guk behar bezala aholkatzeko::

 

Enpresa:
IFK:
Harremanetarako pertsona :
Telefonoa:
Posta elektronikoa :
Probintzia:
Ekren sukurtsala :
Kontsulta:
 

•Fitxategi automatizatu batean gordeko dira bai inprimaki honetan jasotako izaera pertsonaleko datuak, bai etorkizunean pertsona horiekiko harremana kudeatzeko jasoko diren datuak. Horretaz gain, Euskadiko Kutxak bere eta hirugarren batzuen informazio komertziala modu pertsonalizatuan bidaltzeko erabiliko ditu datu horiek. Euskadiko Kutxa da fitxategi horren titularra, eta horrek Arrasaten duen Datuak Prozesatzeko Zentroan dago gordeta fitxategia: Jose Maria Arizmendiarrieta p. z/g. Fitxategi horretan sartzeko eskubidea izango dute eragindakoek eta, nahi izanez gero, baita datu horiek zuzentzeko, ezeztatzeko eta beren datuak ez daitezela erabili eskatzeko eskubidea ere.

Eragindakoek espresuki baimena eman diote LAN KIDE AURREZKIAri datu pertsonalak bere agenteei edo bere Taldea osatzen duten edo etorkizunean osatuko duten hirugarrenei (Seguros Lagun-Aro Vida, SA, Basurtuko Kaputxinoen bidea, 6, 2.a, Bilbo; Seguros Lagun Aro, SA, Basurtuko Kaputxinoen bidea, 6, 2.a, Bilbo) lagatzeko edo, hala egokituz gero, interkonektatzeko, horiek beren helburu sozial edo jardueren arabera erabil ditzaten. LAN KIDE AURREZKIAk agiri honen bidez informatu ditu eragindakoak lagapen horri buruz, lehen aipatutako helburuarekin.

Halaber, Euskadiko Kutxarekin lankidetza-akordioak dituzten hirugarrenei beren datu pertsonalak uztea onartzen dute fitxategian izena eman dutenek, produktuen, zerbitzuen edo fidelizazio programen (Travel Club txartelaren eta abarren) gaineko informazio komertziala jasotzeko. Horretaz gain, kontratu- edo aurrekontratu-lotura amaitu ostean publizitatea bidaltzeko datu pertsonalak erabiltzeko baimena ematen die eragindakoek Euskadiko Kutxari.

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak aurreikusitakoaren arabera, atzeraeragineko ondoriorik gabeko izaera errebokagarria du aurretik aipaturiko baldintzetan eragindakoak bere datuak lagatzeko emandako onespenak.